Кошници за пчели

КОШНИЦА ЗА ПЧЕЛИ DB
 • Подница со поцинкована мрежа и поцинкована фиока.
 • 1 тело со димензии 505х412х310мм. изработени од чамова даска.
 • 2 тела со димензии 505х412х155мм.изработени од чамова даска
 • 30 ковани липови рамки.
 • Збег со вентилациона мрежа.
 • Дрвен кров опшиен со алуминиумски лим
КОШНИЦА ЗА ПЧЕЛИ LR
 • Подница со поцинкована мрежа и фиока за собирање на цветен прав.
 • 3 тела со димензии 505х412х242мм. изработени од чамова даска.
 • 30 ковани липови рамки.
 • Збег со вентилациона мрежа и вградена хранилка.
 • Дрвен кров опшиен со алуминиумски лим
КАПАК ЗА КОШНИЦА
 • Направен од даски, поврзани во рамка и покриени со OSB плоча, и зашиени со алуминиумски лимови.
 • Димензии: 470mmx570mmx85mm. 
ПОД ЗА КОШНИЦА
ХРАНИЛИЦА ЗА ПЧЕЛИ
ПРОДОЛЖЕТОК ЗА КОШНИЦА
ПОЛУ-ПРОДОЛЖЕТОК ЗА КОШНИЦА
БЕГАЛКА ЗА ПЧЕЛИ

Восок и сатни основи

СУРОВ ВОСОК
САТНА ОСНОВА
Изработена од чист пчелин восок

Опрема

МАТИЧНА РЕШЕТКА
РАМКИ
Изработенi од липова даска
ДИМИЛИЦА ЗА ПЧЕЛИ
ДИМИЛИЦА ЗА ПЧЕЛИ
Изработена од поцинкован лим пресвлечена со бронза
ПОЛЕНО СОБИРАЧ
ЖИЦА НА КАЛЕМ
ЖИЦА КАЛЕМ ПРОХРОМ
ЖИЦА РЕФУС
ДИМИЛИЦА ЗА ВАРОА
ПОИЛКА
ХРАНИЛКА - 1000ml
Изработена од полиетилен
ХРАНИЛКА - 2500ml
Изработена од полиетилен
ХРАНИЛКА - 4000ml
Изработена од полиетилен
ХРАНИЛКА - 1500ml
Изработена од полиетилен
ПЛАСТИЧНА МАТИЧНА РЕШЕТКА
ПЛАСТИЧНИ ТЕГЛИ
БЛОКАТОР ЗА МАТИЦА
СИТО ДВОДЕЛНО

Прибор

НОЖ ЗАПЧЕСТ
ХАНЕМАНОВА РЕШЕТКА
РЕГУЛАТОР НА ЛЕТО
РАЧКА
ЧЕТКА
БЕЖАЛИЦА
ВИЛУШКА ПРОХРОМ
АМЕРИКАНСКИ НОЖ
КЛЕШТА
ЗИК-ЗАК
ВИЛУШКА
Изработена од пластика со метални игли
МЕТАЛЕН ЧЕШЕЛ
ПЛАСТИЧЕН ЧЕШЕЛ
ЗВРК

Заштита